Pengenalan

Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Hartabina, UTHM ditubuhkan sebagai fungsi utama yang menjadi penyokong kepada perkembangan sebuah pusat pendidikan yang dinamik dan canggih. Peningkatan teknologi dalam pelbagai segi pembangunan dan perkhidmatan memerlukan satu struktur yang kukuh dan maju.

Keperluan dalam menyediakan pembangunan, penyenggaraan dan perkhidmatan yang bersesuaian adalah penting bagi menjayakan dan merealisasikan kecemerlangan sistem pengajaran dan pembelajaran, Di samping itu, juga penyediaan keperluan pembelajaran dan penyenggaraan yang berkesan diperlukan bagi memastikan  kemudahan dan infrastuktur yang dibina adalah sentiasa pada tahap pengunaan yang optimum dan bakal mencapai jangka hayat yang memuaskan.

 

Last Updated ( Monday, 26 August 2013 )
 
     

Facility Management (FM) Helpdesk adalah satu sistem aduan kerosakan yang telah dibangunkan pada bulan Oktober 2009 di Pejabat Pembangunan  dan Pengurusan Hartabina (PPH) bagi menangani segala bentuk aduan kerosakan oleh warga Universiti secara berpusat dengan lebih sistematik.

Last Updated ( Monday, 26 August 2013 )
Read more...
 

SENARAI SEBUTHARGA/INDEN PPH

Sebutharga/Inden ini adalah dipelawa kepada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) di dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih berkuatkuasa buat masa ini bagi pembekalan/kerja/perkhidmatan seperti berikut :
Last Updated ( Thursday, 24 April 2014 )
Read more...
 
 

Pautan

Pautan

Menu Komuniti

Galeri PPH

Laman web ini sesuai dilayari menggunakan Mozilla Firefox dengan paparan resolusi 1024x768 dan  Internet Explorer 

Tarikh Kemaskini

Last update:
Thu, 24 Apr 2014, 11:56

PPH, UTHM

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Hartabina
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat , Johor
Tel : 07 - 4537234 / 7777   Faks : 07 - 4536020