Pengenalan

Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Hartabina (PPH), UTHM ditubuhkan sebagai fungsi utama yang menjadi penyokong kepada perkembangan sebuah pusat pendidikan yang dinamik dan canggih. Peningkatan teknologi dalam pelbagai segi pembangunan dan perkhidmatan memerlukan satu struktur yang kukuh dan maju.

Keperluan dalam menyediakan pembangunan, penyenggaraan dan perkhidmatan yang bersesuaian adalah penting bagi menjayakan dan merealisasikan kecemerlangan sistem pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu juga penyediaan keperluan pembelajaran dan penyenggaraan yang berkesan diperlukan bagi memastikan kemudahan dan infrastruktur yang dibina adalah sentiasa pada tahap penggunaan yang optimum dan bakal dan bakal mencapai jangka hayat yang memuaskan.

Last Updated ( Sunday, 13 July 2014 )
 
     

Facility Management (FM) Helpdesk adalah satu sistem aduan kerosakan yang telah dibangunkan pada bulan Oktober 2009 di Pejabat Pembangunan  dan Pengurusan Hartabina (PPH) bagi menangani segala bentuk aduan kerosakan oleh warga Universiti secara berpusat dengan lebih sistematik.

Last Updated ( Sunday, 13 July 2014 )
Read more...
 

SENARAI SEBUTHARGA / INDEN PPH

  

Harap Maaf. Tiada sebutharga / inden yang dijual / dipamerkan setakat ini. Sekian , terima kasih

Last Updated ( Sunday, 16 November 2014 )
 
 

Pautan

Pautan

Menu Komuniti

Galeri PPH

Laman web ini sesuai dilayari menggunakan Mozilla Firefox dengan paparan resolusi 1024x768 dan  Internet Explorer 

Tarikh Kemaskini

Last update:
Sun, 16 Nov 2014, 08:22

PPH, UTHM

Hubungi Kami

Pejabat Pentadbiran Hartabina
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat , Johor
Tel : 07 - 4537234 / 7777   Faks : 07 - 4536020