Info Bahagian

Skop Kerja Kami

Selaras dengan kepesatan perkembangan Universiti peranan dan skop Jabatan ini turut bertambah kepada merancang, mengurus dan melaksana pembangunan hartanah Universiti serta penyediaan perkhidmatan dan kemudahan selain dari kerja-kerja penyelenggaraan. Pengurusan fasiliti dalam penyelenggaraan bangunan seharusnya sentiasa menyedia dan mengutamakan perkhidmatan yang berkualiti dengan kerap membuat penilaian secara menyeluruh terhadap pencapaian pelaksanaan pengurusan yang dijalankan. Di bawah ini dinyatakan enam faktor utama amalan kualiti yang perlu diambil perhatian bagi memantapkan pengurusan penyelenggaraan bangunan:-

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (1294)

Load More