Days
  :
  Hours
  :
  Minutes
  :
  Seconds

  PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  • Untuk mencapai hasrat Universiti dalam memberi perkhidmatan yang efisien dan memastikan pencapaian dan perjalanan setiap aktiviti yang dirancangan berjalan dengan lancar dan efektif. Mampu bertindak kearah pencapaian matlamat Jabatan sejajar dengan perkembangan pesat Universiti.
  • Memenuhi keperluan ruang yang kian meningkat dan menepati fungsi yang dikehendaki.

  Misi Dan Visi

  Misi kami adalah untuk mempertingkatkan pengurusan fasiliti dan mengoptimumkan penggunaan asset melalui kaedah serta teknologi terbaik bagi mewujudkan kelestarian kampus yang kondusif

  • BAHAGIAN AWAM

   Bahagian Awam bertanggungjawap untuk menjaga segala fasiliti yang membabitkan bangunan, jalanraya, papan tanda dan saliran air

  • BAHAGIAN MEKANIKAL
   Bahagian Mekanikal

   Bahagian mekanikal bertanggungjawap dalam menjaga segala fasiliti yang membabitkan mekanikal seperti alat penghawa dingin, pam penggalak, lif, pam kumbahan

  • BAHAGIAN ELEKTRIK
   Bahagian Elektrik

   Bahagian Elektrik juga berperanan untuk mejaga fasiliti berkaitan elektrik. 

  • BAHAGIAN ARKITEK DAN PERANCANGAN
   Bahagian Landskap

   Bahagian landskap pula berperanan untuk menjaga keindahan taman di dalam Universiti. 

  • BAHAGIAN PENTADBIRAN
   Bahagian Pentadbiran

   Fungsi utama Bahagian pentadbiran adalah :

   • Pengurusan ruang dan harta
   • Kenderaan Universiti
   • Perabot
  • BAHAGIAN KONTRAK
   • Bahagian ini bertanggungjawab bagi pengurusan pentadbiran kontrak dan ukur bahan yang merangkumi
   1. Pengurusan pemesyuaratan dan jawatankuasa
   2. Pengurusan sebutharga
   • Pengurusan tender
   1. Pengurusan dokumentasi dan penjilidan
   • Bahagian ini bertanggungjawab bagi pengurusan kewangan dan pembayaran
   1. Pengurusan SPP II
   2. Pengurusan Kewangan
   • Pengurusan Pembayaran
   1. Pengurusan Perundingan

  Title

  Title

  Title

  Slideshow CK